Koronawirus: kto odpowiada za zakażenie - gabinet stomatologiczny, czy laboratorium techniki dentystycznej

ms
26-03-2020, 15:00
Czy technik dentystyczny faktycznie ponosi odpowiedzialność za przeniesienie zakażenia pomiędzy gabinetem stomatologicznym, a laboratorium techniki dentystycznej? – pyta dr n. med. inż. Tadeusz Zdziech, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej.

W związku z upublicznieniem przez Naczelną Radę Lekarską zaleceń Ministerstwa Zdrowia w sprawie postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych, w sytuacji epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 - pragnę się odnieść do treści zawartej w części dotyczącej świadczeń protetycznych – informuje infoDENT24.pl dr n. med. inż. Tadeusz Zdziech, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej.

Oto jego opinia


Sformułowanie, że „Istnieje duże niebezpieczeństwo przeniesienia zakażenia pomiędzy gabinetem stomatologicznym, a laboratorium techniki dentystycznej, za które ponosi odpowiedzialność technik dentystyczny” jest kuriozalne.

Za przeniesienie zakażenia z gabinetu stomatologicznego poprzez np. łyżki i masy wyciskowe, modele, wzorniki zwarciowe odpowiada lekarz dentysta.

Ustawa z 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. 2008 nr 234 poz. 1570) nakłada obowiązek zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i wymaga od personelu medycznego posiadania szeroko pojętej wiedzy z zakresu dekontaminacji. Dekontaminacja jest procesem, który dąży do usunięcia lub unieszkodliwienia (zabicia) drobnoustrojów z powierzchni, sprzętu, narzędzi i materiału medycznego, dzięki któremu stają się bezpieczne dla zdrowia.

W związku z tym, że bezpośredni kontakt z pacjentem posiada lekarz dentysta i asysta, to zgodnie z przytoczoną ustawą lekarz dentysta ponosi pełną odpowiedzialność i obowiązek zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych np. związanych z wykonaną dla pacjenta pracą protetyczną lub ortodontyczną.

Niewykonanie procedur czyszczenia i dezynfekcji łyżek wyciskowych wraz z materiałem wyciskowym, może spowodować przeniesienie infekcji poza gabinet stomatologiczny.

Niezależnie od tego, czy otrzymane wyciski z gabinetu stomatologicznego zostały poddane dezynfekcji, czy też nie, ze względu na bezpieczeństwo protetyków techniki dentystycznej bezpieczeństwa - powinny zostać poddane dezynfekcji w pracowni lub laboratorium techniki dentystycznej.

Doświadczenie wskazuje, że dezynfekcja materiału wyciskowego w pracowniach protetycznych jest przeprowadzana niezbyt często i z winy gabinetu stomatologicznego może się przyczynić do rozprzestrzenienia infekcji w niej lub po za nią.