Co z równym dostępem dentystów do środków ochrony higienicznej?

ms
25-03-2020, 09:27
Na Twitterze pojawił się niepokojący wpis wiceprezesa NRL Andrzeja Cisły: projekt nowelizacji spec-ustawy nie zawiera korekty art. 85a Prawa Farmaceutycznego. Jeśli ten przepis zostanie uruchomiony praktyki lekarskie nie kupią nic w hurtowniach. Najdziwniejszy rodzaj tarczy antykryzysowej= nie pozwolić komuś pracować!

Przypomnijmy zatem, że Senat wystąpił z inicjatywą ustawodawczą zmian niektórych przepisów Prawa Farmaceutycznego, w tym zapewniających równy dostęp do produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego m.in. dla lekarzy dentystów prowadzących działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej. 

Art. 85a miał otrzymać brzmienie:
1. W przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, hurtownie farmaceutyczne są obowiązane do zbywania produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego określonych w wykazie, o którym mowa w ust. 4, wyłącznie do innych hurtowni farmaceutycznych, aptek, punktów aptecznych oraz podmiotów leczniczych, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, hurtownie farmaceutyczne są obowiązane do zbywania wyrobów medycznych, określonych w wykazie, o którym mowa w ust. 4, wyłącznie do innych hurtowni farmaceutycznych, aptek, punktów aptecznych oraz podmiotów leczniczych, działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także podmiotów wykonujących na tym terytorium działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej.

Cały dokument tutaj

Wiceprezes NRL Andrzej Cisło przekonywał o słuszności proponowanych zmian, argumentując, że zwiększony popyt na wyroby medyczne chroniące lekarzy i lekarzy dentystów oraz pozostały personel medyczny - może skutecznie uniemożliwić zaopatrywanie się w niezbędne środki przez osoby świadczące pomoc medyczną.

- Zapewniam, że nie ma zagrożenia niekontrolowanego wycieku obecnie deficytowych produktów, nie będzie spekulacji. Żaden lekarz nie będzie kupował maseczek czy rękawic ochronnych, aby sprzedawać je poza system ochrony zdrowia. Środki ochronne są niezbędne do bezpiecznego świadczenia usług medycznych z myślą o pacjentach, także do zapewnienia należytej ochrony lekarzom i lekarzom dentystom – argumentował Andrzej Cisło.