NIL: zbieramy pieniądze na potrzeby lekarzy i lekarzy dentystów

ms
20-03-2020, 14:31
Utworzony decyzją Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej fundusz, mający na celu wsparcie finansowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz ich rodzin, dostał wsparcie 20 mln zł z Fundacji Dominiki Kulczyk.

Pieniądze będą przeznaczone m.in. na zakup środków ochrony osobistej dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz na cele wskazane przez darczyńców.

Fundusz zasilony zostanie m.in.:
- 2 mln zł - Naczelna Izba Lekarska,
- 1,3 mln zł - odpis składki za marzec przekazywanej do Naczelnej Izby Lekarskiej przez Okręgowe Izby Lekarskie,
- pieniędzmi z wpłat darczyńców.

Pieniądze z Fundacji Dominiki Kulczyk zostaną przekazane na zakup:
- sprzętu do diagnostyki genetycznej PCR w celu wykrywania zakażenia koronawirusem
- ekwipunku ochronnego dla personelu medycznego w postaci masek z filtrem N95
- kombinezonów ochronnych spełniających kryteria wirusologiczne,
- środki antyseptyczne.

Wpłaty darowizn na konto Fundacji - dane do przelewu:

Fundacja Lekarze Lekarzom
ul. Jana Sobieskiego 110
00-764 Warszawa
Nr konta: PKO SA 31 1240 6263 1111 0010 4779 2541