COVID-19: propozycja zasad zaliczania stażu podyplomowego

ms
20-03-2020, 13:20
Koordynatorzy stażu powinni zaliczać staże cząstkowe osobom, których harmonogram stażu podyplomowego uległ zmianie - uważa Prezydium NRL.


Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej jest świadome, że wyjątkowa sytuacja, jaka ma miejsce obecnie w Polsce w związku z epidemią koronawirusa, wpływa na sposób, w jaki lekarze i lekarze dentyści będą odbywać staż podyplomowy. W ocenie Prezydium NRL lekarze, którym przyszło odbywać ten staż podyplomowy w nadzwyczajnie zmienionych warunkach, nie powinni ponosić negatywnych konsekwencji takiej sytuacji.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że w zaistniałej, nadzwyczajnej sytuacji koordynatorzy stażu powinni zaliczać staże cząstkowe osobom, których harmonogram stażu podyplomowego uległ zmianie z powodu rozszerzania się epidemii COVID-19, a okręgowe rady lekarskie powinny potwierdzać ich zaliczenie.