Koronawirus: Andrzej Cisło wiceprezes NRL o sytuacji lekarzy dentystów

ms
18-03-2020, 11:32
Dopominamy się o uwzględnienie lekarzy dentystów w działaniach interwencyjnych rządu. Zostaliśmy pozostawieni sobie, gdyż nie stworzono ośrodków, wyposażonych w odpowiedni sprzęt, do których mogliby trafić pacjenci zakażeni lub kwarantowani, tam gdzie mogliby uzyskać pomoc i nie narażać lekarza dentysty na wyjątkowo wysokie zagrożenie – powiedział w rozmowie z infoDENT24.pl Andrzej Cisło, wiceprezes NRL i przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL.

Andrzej Cisło przedstawia złożoną sytuację na rynku usług stomatologicznych i wyraża uznanie dla lekarzy dentystów, podejmujących w tej chwili nierzadko dramatyczne decyzje. Mówi on m.in.:

Prawo do zaprzestania realizowania stomatologicznych świadczeń gwarantowanych, połączone z utrzymaniem miesięcznego finansowania w wysokości 1/12 rocznego kontraktu, z pewnością jest pożądanym rozwiązaniem, pozwalającym na utrzymanie oddechu w tej wyjątkowej dla lekarzy dentystów sytuacji. Pożądanym, ale nie wystarczającym, zważywszy, że z pewnością pieniądze te będą w końcu rozliczone w oparciu o wielkość zrealizowanych świadczeń w późniejszym okresie.

Ważnym naszym postulatem jest zrównanie zawieszenia przyjęć będącego decyzją lekarza dentysty z zawieszeniem z tytułu nakazu ustawowego lub administracyjnego - to istotny aspekt w kontekście działań osłonowych rządu, które powinny uwzględnić tę okoliczność.

Dopominamy się o uwzględnienie lekarzy dentystów w działaniach interwencyjnych rządu. Początek przyniósł niedobry scenariusz. Zostaliśmy pozostawieni sobie, gdyż nie stworzono ośrodków, wyposażonych w odpowiedni sprzęt, do których mogliby trafić pacjenci zakażeni lub kwarantowani, tam gdzie mogliby uzyskać pomoc i nie narażać lekarza dentysty na wyjątkowo wysokie zagrożenie. To byłaby sytuacja modelowa, choćby dlatego, że za chwilę przyjdzie nam ważyć chęć pomocy pacjentom z ryzykiem i obowiązkiem ochrony własnej, personelu i następnych pacjentów. Musimy ustalić , do jakiego momentu krzywej, odzwierciedlającej przyrost nowych, potwierdzonych zarażeń, działanie poradni pracującej w typowym reżimie sanitarnym jest racjonalne.

Indywidualnym praktykom stomatologicznym nie zagwarantowano nawet równego dostępu do podstawowych środków ochrony higienicznych, takiego samego jaki mają inne podmioty lecznicze. Lecząc pacjentów, musimy zdobywać podstawowe materiały higieniczne tak jak każdy inny obywatel nie pracujący w sektorze ochrony zdrowia.

Chcę wyrazić słowa uznania Koleżankom i Kolegom za postawę. Zdecydowana większość naszego środowiska, w tak ekstremalnych warunkach absolutnie nie zapomina o swoich pacjentach. Zawieszenie przyjęć planowych to oczywiście standard. Niezależnie od podjętej decyzji co do świadczeń pilnych - każda decyzja, nawet całkowite zawieszenie przyjęć, podyktowana była indywidualnym rozumieniem powinności wobec pacjentów w świetle splotu istniejących okoliczności, a własna asekuracja znalazła się na ostatnim miejscu. To jest naprawdę budujące.