Koronawirus: NRL o zorganizowanie stomatologicznej pomocy doraźnej

ms
17-03-2020, 20:55
NRL wystąpiła do 16 wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego z zapytaniem o listę gabinetów stomatologicznych przystosowanych sprzętowo i organizacyjnie do przyjmowania pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 i poddanych nadzorowi epidemicznemu.

Środowisko stomatologiczne zapewnia, że gotowe jest na daleko idącą współpracę przy tworzeniu systemu pomocy doraźnej.

17 marca szefowie towarzystw naukowych w dziedzinach stomatologicznych wystąpili do Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z pismem, w którym wskazują na poważne zagrożenie zakażeniem pracujących lekarzy dentystów.

Autorzy pisma podkreślają, że gabinety stomatologiczne nie są przystosowane do przyjmowania osób zakażonych lub objętych kwarantanną i apelują o przejrzyste instrukcje co do zasad udzielania świadczeń (lub odmowy udzielania świadczeń) pacjentom zakażonym, a także kierowania ich do systemu pomocy doraźnej.

Przedstawiciele towarzystw naukowych odnoszą się przy tym do Apelu KS NRL z 15 marca.

Pod wystąpieniem podpisani są:
dr n.med. Andrzej Szwarczyński
prezes Stowarzyszenia Implant Masters Poland

prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak
prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz
prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej

dr n. med. Mariusz Duda
prezes Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego

dr hab. n. med. Ewa Czochrowska
prezes Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego

dr Magdalena Żywicka
prezes Digital Dentistry Society