Koronawirus: pełen emocji apel Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku

ms
17-03-2020, 12:31
To chyba dotychczas jedyny tego typu, apel przedstawicieli świata medycyny do przedstawicieli świata medycyny, w którym czytamy o powinnościach tych, którzy przyrzekali: przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków ….

Apel Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku.

Szanowni Lekarze i Lekarze Dentyści! Koleżanki! Koledzy!

Obecna sytuacja wymaga od nas zachowania profesjonalnego i spokojnego.

To my musimy sprostać wyzwaniu i objąć opieką wszystkich naszych podopiecznych, szczególnie pacjentów obciążonych - seniorów, samotnych, zagubionych. Dla nich musimy mieć czas i wytłumaczyć to wszystko, co się wokół dzieje. To my musimy być źródłem rzetelnej, wiarygodnej informacji, która powstrzyma zbędne dywagacje, domysły, komentarze i próby wykorzystywania społecznego niepokoju.

Zwracamy się zatem do członków Okręgowej Izby Lekarskiej z apelem.

Bądźmy wiarygodni.

Bądźmy rzetelni.

Bądźmy otwarci i wyrozumiali.

Bądźmy też czujni i profesjonalni.

Wykazujmy się empatią i dogłębną wiedzą.

Zagrożenie, które niesie ze sobą koronawirus, nie wynika z jego nadzwyczajnej zjadliwości. Nie niesie ono ryzyka zniszczenia populacji globu. Wirus jest jednak niebezpieczny dla naszych najbliższych - osób starszych i już obciążonych schorzeniami, z którymi się borykają.

Naszą rolą jest właściwa ocena zagrożenia i działanie. Obecny etap, wynikający z przebiegu i ilości zachorowań, nakazuje, aby lekarze przystąpili do aktywnej oceny ryzyka zakażenia koronawirusem u zgłaszających się pacjentów.

W tym widzimy istotną rolę lekarzy POZ. Otwórzmy linie telefoniczne. Korzystajmy z tej możliwości oceny ryzyka zgłaszającego swój niepokój pacjenta. Nie przekładajmy obowiązku weryfikacji zagrożenia na innych.

Apel tutaj