Koronawirus: komunikat konsultanta krajowego w dziedzinie periodontologii

ms
13-03-2020, 10:48
Prof. dr hab. Renata Górska konsultant krajowy w dziedzinie periodontologii podaje w trzech punktach zalecenia w związku z pojawieniem się zagrożenia ryzyka infekcji koronawirusem SARS CoV-2.

W komunikacie czytamy: zalecam do 29 marca 2020:

1. Ograniczenia wykonywania zabiegów periodontologicznych do tych niezbędnie koniecznych, ratujących życie lub zapobiegających ciężkiemu uszkodzeniu zdrowia, w szczególności  skalingu i piaskowania.

2. Przed każdą wizytą periodontologiczną pacjent powinien przepłukać jamę ustną ciepłym roztworem płynu antyseptycznego z zawartością chlorheksydyny

3. Przed każdą wizytą periodontologiczną pobrać od pacjenta pisemne oświadczenie dotyczące podróży zagranicznych lub kontaktu z chorymi osobami w ostatnich 14 dniach.