Koronawirus: apel o wydzielenie placówek dentystycznych

ms
12-03-2020, 11:14
Dr n.med. Marcin Wieliński: członek Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, założyciel Europejskiego Stowarzyszenie Czyste Leczenie (ESCL) przekazał infoDENT24.pl apel o podjęcie pilnych działań zaradczych, gdyż w obecnej sytuacji wykonywanie zawodu lekarza dentysty stwarza wysokie ryzyko zakażenia Koronawirusem,

Mając na uwadze powagę obecnej sytuacji pandemii choroby COVID-19 związanej z Koronawirusem, zwracam się z prośbą do Naczelnej Izby Lekarskiej - w imieniu kolegów dentystów o skierowanie apelu do ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego, Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa oraz ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego o niezwłoczne wyznaczenie placówek dentystycznych w kraju, w których możliwe będzie bezpieczne leczenie w nagłych przypadków dentystycznych pacjentów obserwowanych z powodu podejrzenia zakażenia Koronawirusem SARS-CoV-2. 

Czytaj także: Koronawirus: ważny komunikat Komisji Stomatologicznej NRL dla lekarzy dentystów

Napływające wiadomości z zagranicy, zwłaszcza z Włoch, Francji, Hiszpanii  i Niemiec sugerują, że liczba osób zakażonych i objętych kwarantanną będzie wzrastać.

W chwili obecnej placówki dentystyczne mają na wyczerpaniu podstawowe środki zabezpieczające.

W przypadku braków materiałów przeznaczonych na aseptykę, gwałtownie wzrośnie ryzyko zakażenia Koronawirusem, jak i innymi zakażeniami szpitalnymi, jednocześnie należy spodziewać się, że chorzy będą szukać pomocy w placówkach nieprzygotowanych do przyjmowania pacjentów z chorobami zakaźnymi, skutkiem czego nasilą się zakażenia krzyżowe.

Specyfika wykonywanie zawodu lekarz dentysty stwarza wysokiego stopnia ryzyko zakażenia Koronawirusem. Znane są przypadki zgonu lekarzy w Chinach i Włoszech.

Sprawę proszę potraktować jako pilną.

Z poważaniem dr n. med Marcin Wieliński