Koronawirus: publikujemy wytyczne dla dentystów

ms
07-03-2020, 12:09
Dzięki uprzejmości dr. n. med. Marcina Wielińskiego zamieszczamy zestaw zaleceń dla dentystów i asystentek stomatologicznych w sprawie postępowania w obliczu koronawirusa SARS-CoV-2.

Dr n. med. Marcin Wieliński, tak opisuje dla infoDENT24.pl powstałą sytuację po wybuchu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.  

Ze względu na specyfikę zawodu dentysty, higienistki, asystentki stomatologicznej w przypadku leczenia pacjenta zainfekowanego wirusem SARS-CoV-2 ryzyko zakażenia jest bardzo wysokie.

Do zakażenia może dojść drogą kropelkową, przez ślinę, krew ale również przez inhalację aerozolu powstałego podczas leczenia. Wielkość wirusa po powstaniu aerozolu ,przy braku odpowiedniej wentylacji sprzyja utrzymywaniu się zakaźnego materiału nawet przez wiele godzin w pomieszczeniu zabiegowym.

Na niekontaminowanych powierzchniach wirus może przetrwać wiele dni. Dlatego ważna jest dezynfekcja powierzchni i sterylizacja instrumentarium.

Wirus ulega mutacji.  Już dziś wyróżnia się typ S i L. Obecnie brak jest odpowiedniej szczepionki chroniącej przed zakażeniem, a leczenia jest wyłącznie objawowe.

Jako personel medyczny jesteśmy świadkami w epidemii światowej, której końcowy efekt na medycynę, ludzkość i gospodarkę trudno przewidzieć.

Uczyńmy wszystko co w naszej mocy aby nie przenieść tego zakażenia na pacjenta i personel.

Oto co w chwili obecnej powinniśmy robić - wskazuje dr n. med. Marcin Wieliński:
- jeśli pacjent umawia się na wizytę telefonicznie dokonajmy wstępnego wywiadu (z uwzględnieniem pytań zgodnych z CDC),
- u każdego pojawiającego się pacjenta w gabinecie przed zebraniem wywiadu i badaniem warto jest zmierzyć temperaturę ciała-najlepiej termometrem bezdotykowym,
- jeżeli mamy możliwość, wstępny wywiad pacjent może spisać własnoręcznie na specjalnej ankiecie lub tablecie,
- po wstępnej analizie ryzyka możemy podjąć dalsze czynności lecznicze,
- należy pamiętać, że zakażony pacjent może być przed wystąpieniem objawów ogólnych, dlatego jeśli mamy jakiekolwiek obawy to należy zrezygnować z niektórych zabiegów; takich jak: skaling, piaskowanie, szlifowanie zębów, czy całkowicie z leczenia,
- starajmy się unikać gromadzenia się pacjentów w poczekalni, spróbujmy umawiać pacjentów na wyznaczone godziny,
- stosujmy odpowiednią higienę rąk,
- włączajmy wywiewy, często wietrzmy pomieszczenia,
- dezynfekujmy klamki, przedmioty i powierzchnie z którymi pacjent miał kontakt w poczekalni, toalecie,
- postarajmy się wdrożyć i zastosować się do Standardu CL-GS,
- w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem postępujmy zgodnie z zaleceniami MZ.

Dr n.med. Marcin Wieliński: członek Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, założyciel Europejskiego Stowarzyszenie Czyste Leczenie (ESCL), które powołane zostało w odpowiedzi na zaniedbania pacjentów i personelu medycznego w zakresie aseptyki. W skład Stowarzyszenia weszli lekarze, mikrobiolodzy, epidemiolodzy, średni personel medyczny, osoby działające na rzecz praw pacjentów, prawnicy oraz przedstawiciele mediów.

Poniższe opracowanie przygotował zespół naukowców, reprezentowanych przez: dr. n. med. Marcina Wielińskiego, dr n. med. Mirosławy Malara, mgr Marię Ciuruś, mgr Jolantę Fiołek, mgr Małgorzatę Sobania, dr Grzegorza Ziółkowskiego.