Unit dla Uniwersyteckiej Przychodni Specjalistycznej we Wrocławiu

ms
11-03-2020, 08:04
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie unitu stomatologicznego wraz z kompresorami i pompami ssącymi w Uniwersyteckiej Przychodni Specjalistycznej na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Kryteria:
Cena 60,00
Gwarancja na unity, pompy ssące i kompresory 10,00
Reakcja serwisu od zgłoszenia 10,00
Usunięcie usterki od zgłoszenia 10,00
Dysponowanie magazynem części zamiennych lub zastępczych u dostawcy 10,00

Termin składania ofert: 12 marca 2020 godz. 13:00,

Termin związania ofertą: 30 dni

Kontakt: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, ul. Borowska  213 , 50-556  Wrocław, tel. 71 734 24 77, e-mail dzp@usk.wroc.pl, adres strony internetowej: www.usk.wroc.pl