Koronawirus: zalecenia dla dentystów

ms
05-03-2020, 12:43
Główny Inspektor Sanitarny, odnosząc się do zajęć prowadzonych na uczelniach medycznych, zasugerował "podejście indywidualne zaleca się odnośnie zajęć klinicznych w takich obszarach jak stomatologia". To w zasadzie jedyna wzmianka bezpośrednio dotycząca zasad postępowania w przypadku studentów stomatologii.

Nie ma konkretnych zaleceń dotyczących ograniczania aktywności lecznic stomatologicznych.

Na stronie GIS można przeczytać komunikat skierowany do pracowników ochrony zdrowia.

Mając na uwadze kluczową rolę profesjonalistów medycznych w prewencji szerzenia się zakażeń, rekomenduję odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne.

W USA sprawą zajęły się Centers for Disease Control and Prevention (agencja rządu federalnego USA).

CDC zalecają, aby dentyści pytali wszystkich pacjentów o ostatnio odbyte podróże lub przebywanie w rejonach zagrożonych w celu oceny poziomu ryzyka związanego z wystąpieniem COVID-19. Uważa się, że każda podróż, ukończona pomiędzy grudniem 2019 r. a marcem 2020 r., może nieść potencjalne niebezpieczeństwo.

Dentyści bezwzględnie powinni codziennie przeprowadzać ankiety, dopóki urzędnicy ochrony zdrowia nie stwierdzą, że badania przesiewowe nie są już konieczne.

Jeśli pacjent zgłosi, że minęły co najmniej dwa tygodnie od powrotu z jednego z krajów uznanych za „niebezpieczne” i nie wystąpiły żadne objawy, gabinet dentystyczny może zrealizować wizytę, badając wcześniej ciepłotę ciała pacjenta. Dentyści powinni również doradzać osobom, którzy cierpią na ostrą chorobę układu oddechowego, mają objawy gorączki, kaszlu lub duszności, aby pozostali w domu i umówili się na wizytę stomatologiczną w innym terminie. Możliwe jest także określenie czasu wizyty, kiedy chorzy nie będą mieli styczności z innymi pacjentami.

Oczywiście wszelkie powierzchnie, z którymi kontaktują się pacjenci i pracownicy lecznicy stomatologicznej powinny być w sposób szczególny systematycznie poddawane procedurom służącym ochronie antywirusowej.

Właściciele lecznic stomatologicznych powinni zapoznać się z polityką CDC i przedyskutować ją z pracownikami, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa.

W USA zgłoszono przypadek nieznanego pochodzenia, co oznacza, że zakażony pacjent, mieszkaniec hrabstwa Solano, nie podróżował do kraju, w którym potwierdzono nowy koronawirus i nie miał kontaktu z nikim, kto niedawno podróżował do kraju dotkniętego epidemią. Od tego czasu w Kalifornii, Oregonie i Waszyngtonie miało miejsce jeszcze kilka przypadków nieznanego pochodzenia.