Te produkty wybielające zęby tylko dla ryzykantów

ms
06-03-2020, 12:21
Zestawy do domowego wybielania zębów, oferowane w sieci przez globalnych gigantów e-commerce, takich jak: Amazon, eBay, AliExpress i Wish mogą być szkodliwe.

Na szczęście nie wszystkie, ale takie podejrzenie dotyka 7 na 10 badanych produktów. Chodzi o to, że zawierają one zbyt wysoki poziom nadtlenku wodoru w stosunku do dozwolonej dawki w użytku domowym. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Europejską Organizację Konsumentów (Le Beuc).

Okazało się, że produkty te miały od 14 do 70 razy wyższe od założonego limitu (do 0,1 proc.) stężenie nadtlenku wodoru!

Przypomnijmy, że wyroby przeznaczone do wybielania zębów, zawierające w składzie 0,1– 6 proc. nadtlenku wodoru, nie powinny być sprzedawane w ogólnodostępny dla konsumentów sposób - komunikował niegdyś Główny Inspektor Sanitarny.

Wszystkie zabiegi wybielania zębów powinny być dokonywane po konsultacji z lekarzem stomatologiem.

Główny Inspektor Sanitarny przypomina, że wyroby przeznaczone do wybielania zębów są produktami kosmetycznymi, w stosunku do których obowiązują przepisy rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dot. produktów kosmetycznych. Substancją czynną stosowaną w tych wyrobach jest nadtlenek wodoru lub związki go uwalniające, a ww. rozporządzenie wprowadza ograniczenia odnośnie stosowania omawianych substancji w wyrobach do wybielania zębów.

Nadtlenek wodoru i związki go uwalniające ujęte są w lp. 12 załącznika nr 2 do rozporządzenia nr 1223/2009 - stanowiącego listę substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach, co oznacza, że substancje takie mogą być stosowane w kosmetykach jedynie z zachowaniem określonych wymagań.