Dentysto zaapeluj do pacjentów w swoim imieniu

ms
03-03-2020, 08:16
Należy uświadamiać pacjentów co do zapaści w finansowaniu przez NFZ świadczeń stomatologicznych – przekonuje NIL. Przekonuje i przedstawia dane, które tę zapaść ilustrują. Dentyści, którym zależy na przekazaniu niewesołej wiedzy pacjentom - mają taką możliwość. NIL przygotowała opracowanie, które można wykorzystać wieszając je w lecznicy na oczach pacjentów.

NIL informuje w apelu m.in. o tym, że: 

Od 11 lat udział nakładów na świadczenia stomatologiczne w ogólnym, budżecie NFZ zmniejsza się dramatycznie. W 2008 r. udział wynosił 3,8 proc. a w 2020 r. już tylko 2,1 proc.

Na jednego pacjenta na leczenie stomatologiczne NFZ przeznacza rocznie (w zależności od województwa) od 42 do 53 zł.

Przy rzetelnej wycenie świadczeń suma ta nie wystarczyłaby na założenie choćby raz w roku jednej plomby czy na usunięcie jednego zęba.

Potrzeby?
84 proc. dzieci w wieku 5-12 lat ma próchnicę.

Stawia nas to w badaniach na trzecim miejscu od końca w Europie.

….a gabinetów ubywa
W ostatnim roku ze współpracy z NFZ zrezygnowało ponad 700 gabinetów w kraju (ok. 10 proc.).

Przyczyny?
Rażące niedofinansowanie kontraktów. Od wielu lat stawki pozostają na tym samym poziomie, w niektórych przypadkach są nawet zmniejszane.

Ile płaci NFZ? (przykłady):
Usunięcie zęba ze znieczuleniem 32 zł
Wypełnienie ubytku (plomba) – od 39 do 55 zł
Badanie lekarskie 11 zł
Leczenie kanałowe 45 zł

Czego nie rozumieją władze publiczne?
Choćby tego, że poradnia stomatologiczna to nie tylko lekarz. To również przedstawiciele innych zawodów medycznych, personel pomocniczy.

W przypadku rezygnacji z kontraktu placówka może mieć kłopot z utrzymaniem pełnego zatrudnienia, dlatego często przyjmuje niekorzystne warunki. 

Trwa akcja występowania stomatologów do oddziałów wojewódzkich NFZ o korektę wyceny kontraktów.