Prof. Teresa Jackowska: wprowadzajmy w stomatologii dziecięcej zmiany systemowe

ms
29-02-2020, 13:38
Modyfikacja Książeczki Zdrowia Dziecka, obowiązkowe wizyty u stomatologa - zmiany w podejściu Polaków do dbałości o zdrowie jamy ustnej dzieci i młodzieży są konieczne - i co ważniejsze - możliwe do wprowadzenia – powiedziała prof. Teresa Jackowska, konsultant krajowy ds. pediatrii podczas V Konferencji Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.

Prof. Teresa Jackowska powiedziała m.in.:
Cieszę się, że są z nami przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie w osobach prezesa Łukasza Jankowskiego oraz wiceprezesa ds. stomatologii Dariusza Paluszka. Obecność reprezentantów samorządu lekarskiego jest bardzo cenna. Działając wspólnie, także przy wsparciu konsultantów krajowych i reprezentantów towarzystw naukowych takich jak Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej i Polskie Towarzystwo Pediatryczne, jesteśmy w stanie przeforsować rozwiązania korzystne dla zdrowia jamy ustnej dzieci.

Pojawiają się sygnały o kolejnych pieniądzach w systemie, które można byłoby zagospodarować na potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży. Potrzeb jest z pewnością wiele, ale zastanówmy się czy nie wyjść z inicjatywą wprowadzenia na początek chociażby jednej obligatoryjnej wizyty w gabinecie stomatologicznym. Wobec uczniów taki obowiązek można by egzekwować na przykład w podobny sposób jak to się robi w przypadku wymaganych szczepień.

Wymóg prawny, nakładający obowiązek realizowania wizyt stomatologicznych na przykład pod rygorem nie otrzymania promocji do następnej klasy, jest istotny, bo tylko wówczas można mówić o skutecznej profilaktyce. Natomiast od nas zależy opracowanie procedur, dzięki którym realizowana opieka stomatologiczne byłaby możliwie najbardziej efektywna.

Konferencja PTSD jest znakomity miejscem, aby pochylić się nad stworzeniem zaleceń stomatologicznych dla dziecka hospitalizowanego. W karcie informacyjnej pacjenta powinny znajdować się także zalecenia, które odnosiłyby się do kwestii stomatologicznych. Wskazania można by ujednolicić w zależności od rozpoznania. To znakomicie ułatwiłoby pracę lekarzy pracujących na oddziałach pediatrycznych a i przyniosłoby wymierne efekty chociażby w walce z próchnicą.

Krok po kroku posuwajmy się do przodu. Na pewno trzeba w trybie pilnym zrekonstruować Książeczkę Zdrowia Dziecka. To dobra okazja, aby nadać wątkowi stomatologicznemu należną mu hierarchię ważności. Wykorzystajmy taką możliwość.