Dentyści mają głos

ms
27-02-2020, 11:27
Zagadnienia dotyczące stomatologii po raz pierwszy pojawią się podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress (V edycja 5 - 6 marca 2020 r.). Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa lekarzy dentystów, lekarzy, a w zasadzie wszystkich, którzy chcą wiedzieć, ale także wypowiedzieć opinię, wyrazić uwagi podczas sesji „Stomatologia – partner z potencjałem” (6 marca o godz. 9.30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach).

Dzięki staraniom członków Komisji Stomatologicznej OIL w Katowicach, wspartych autorytetem NRL po raz pierwszy podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress dyskutowane będą zagadnienia dotyczące współczesnej stomatologii. To duża szansa na zaprezentowanie w szerszym wymiarze problemów, o których – zazwyczaj we własnym gronie – dyskutują osoby zaangażowane w kreślenie rozwiązań służących głównie pacjentom gabinetów stomatologicznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników branży stomatologicznej, a lekarzy dentystów w szczególności - do rejestracji w celu bezpłatnego uczestnictwa w HCC 2020.

Rejestracja tutaj 

Sesja stomatologiczna odbędzie się w drugim dniu Kongresu (6 marca o godz. 9.30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach).

Zapraszamy zatem do udziału w dyskusji nad trudnymi i niestety wciąż aktualnymi problemami dotykającymi współczesną stomatologię, głównie zaś do zastanowienia się:

Jak można usprawnić współpracę w profilaktyce i leczeniu chorób ogólnoustrojowych?

Nad profilaktyką raka jamy ustnej, gardła i przełyku – kto jest lekarzem pierwszego kontaktu: laryngolog, stomatolog czy internista?

Czy doczekamy się sprawnego programu leczenia stomatologicznego dzieci?

Nad „Błędnym kołem” kształcenia podyplomowego stomatologów.

Rejestracja tutaj 

Wszystkich przybyłych na sesję gości zapraszamy do zaprezentowania własnych ocen sytuacji, ale przede wszystkim do kreślenia planów zmian.

Aktywność jest pożądana, gdyż HCC to najlepsza okazja, aby głos lekarzy dentystów wybrzmiał nie tylko w wąskim gronie specjalistów znających doskonale zagadnienia rynku stomatologicznego, ale także aby problemy branży trafiły do świadomości kreatorów polityki w obszarze medycyny.

Uczestnictwo w HCC to doskonała okazja do spotkania się i przeprowadzenia rozmów kuluarowych z osobami mającymi największy wpływ na to jaki kształt będzie miała w najbliższych latach ochrona zdrowia w Polsce.

Na obszerny program HCC 2020 złoży się kilkadziesiąt sesji w sześciu ścieżkach tematycznych:
Polityka zdrowotna
Finanse i zarządzanie
Terapie W tym profilu jest m.in. sesja Stomatologia – partner z potencjałem
Nowe technologie
e-Zdrowie
Edukacja

Rejestracja, warunkująca bezpłatne uczestnictwo w HCC odbywa się w kilku prostych krokach (uwaga: sesja Stomatologia – partner z potencjałem) znajduje się w profilu e-Zdrowie.

Uczestnictwo w sesji stomatologicznej to okazja do wysłuchania opinii, deklaracji, apeli i wskazań panelistów zaproszonych do uczestnictwa w sesji. Są wśród nich (kolejność alfabetyczna):

Andrzej Cisło, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, przewodniczący, Komisji Stomatologicznej NRL.

Prof. Marzena Dominiak, kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM we Wrocławiu, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, członkini Komitetu Edukacyjnego Światowej Federacji Dentystycznej FDI.

dr n. o zdr. Paweł Koczkodaj, kierownik Pracowni Prewencji Pierwotnej, adiunkt w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, prodziekan ds. dydaktyczno - wychowawczych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM, prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, krajowy konsultant ds. stomatologii dziecięcej.

Dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler, członek Naczelnej Rady Lekarskiej, przewodnicząca Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Dr n. med. Łukasz Tyszler, dyrektor Szpital SPS ZOZ „Zdroje" w Szczecinie, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

***

Health Challenges Congress stało się bezprecedensowym w skali Europy forum wielowątkowej debaty dotyczącej zasadniczych zagadnień dla systemów ochrony zdrowia. Ponad 70 sesji, kilka tysięcy gości.  

W Katowicach po raz piąty spotkają się wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, a także przedstawiciele: świata nauki, gospodarki, biznesu, finansów, rynku ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, polityki, pacjentów, administracji państwowej i samorządowej oraz mediów.

Czytaj także: Nic o nas bez nas: ważne pytania - ważne odpowiedzi