Kto da więcej pieniędzy na stomatologię?

ms
26-02-2020, 07:50
Czy planowane jest zwiększenie nakładów na działalność leczniczą w zakresie stomatologii? Chce wiedzieć posłanka Iwona Arent.

Pytanie to parlamentarzystka zadała w związku z petycją przedstawicieli Okręgowej Rady Lekarskiej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, którzy poprosili o wsparcie stanowiska lekarzy dentystów w walce o zwiększenie do 1,50 zł wartości punktu przeliczeniowego, określonego w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jak wskazują lekarze dentyści, koszty prowadzenia działalności leczniczej w zakresie stomatologii nieustannie się zwiększają. Wpływ na to mają m.in., wynikające z ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych - podwyższone koszty pracownicze, jak również wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Zakładu Higieny.

Taka sytuacja powoduje konieczność zintensyfikowania częstotliwości dokonywania procesów sterylizacji i dekontaminacji.

Wartość umów o udzielanie świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych nie uległa zmianie od 1 stycznia 2012 r.

Posłanka pyta: czy Ministerstwo Zdrowia planuje zwiększyć nakładów na działalność leczniczą w zakresie stomatologii?