UM we Wrocławiu: nowatorski projekt implantologiczny

smn
25-02-2020, 10:41
Na wrocławskiej uczelni trwają prace nad uzyskaniem implantów dopasowanych do cech anatomicznych, wykonanych z biodegradowalnego i resorbowalnego polimeru polilaktydu lub jego pochodnych.

Nowatorski materiał ma być stosowany w rekonstrukcjach neurochirurgicznych sklepienia czaszki oraz twarzoczaszki, także z przeznaczeniem dla najmłodszych pacjentów pediatrycznych. Sam projekt ma na celu opracowanie technologii oraz kliniczną ocenę spersonalizowanych resorbowalnych kostnych implantów. 

Pracami w projekcie kieruje prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybak, kierownik Zakładu Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wysoko oceniło innowacyjność projektu i wybrało go do finansowania na okres 2020-2023. Projekt uzyskał dofinansowanie ponad 6, 866 mln zł, a jego wartość całkowita ma wynieść blisko 8 mln zł.

W myśl przyjętych założeń, możliwe jest ukierunkowanie czasu resorpcji materiału implantowanego tak, aby możliwy był proces remodelowania i przebudowy tkanki kostnej w czasie resorpcji implantu. Rozwiązanie to pozwoli na naprawę wady/uszkodzenia struktury anatomicznej kości w trakcie operacji i odtworzenie właściwej anatomicznie struktury kostnej z równoczesnym zanikiem samego implantu. 

Więcej: umed.wroc.pl