Uwaga: woda do płukania jamy ustnej zanieczyszczona!

ms
22-02-2020, 08:01
Jak pokazały testy laboratoryjne, niebezpieczne bakterie mogą dostać się do organizmu, bo woda do płukania jamy ustnej, umieszczana przy fotelach dentystycznych, jest często mocno zanieczyszczona – wynika z analiz przeprowadzonych w niemieckojęzycznej Szwajcarii.

Okazało się, że 57 proc. z przebadanych 260 próbek wody pochodzących z 21 gabinetów dentystycznych  miało wartości od kilkudziesięciu do setek tysięcy tak zwanych jednostek tworzących kolonię CFU (ang. colony-forming unit). Dla wody pitnej dopuszczalny wskaźnik wynosi 300 CFU.

Martin Brunner, chemik z kantonu w Zurychu uważa, że zanieczyszczona woda przy fotelach dentystycznych jest również używana jako chłodziwo do wiertarek, frezów i polerek.

Problem korzystania z zanieczyszczonej wody jest znany w branży od lat.

Heskie Centrum Ochrony Zdrowia przeprowadziło odpowiednie badanie w Niemczech w 2013 r. W tym badaniu zidentyfikowano m.in. Legionellę przy co czwartym stanowisku dentystycznym! Jeśli pacjenci wdychają te bakterie (mgła wodna), może wywołać to tak zwaną chorobę legionistów, poważną chorobę płuc.

Szwajcarskie stowarzyszenie dentystyczne SSO nie uważa, że to ono odpowiada za ten stan rzeczy. To do kantonalnych organów ds. zdrowia należy sprawdzenie, czy przepisy są przestrzegane – można przeczytać w pisemnym oświadczeniu SSO. Warto jednak wiedzieć, że nie ma wiążących wartości granicznych dla wody do płukania jamy ustanej w gabinetach stomatologicznych, dlatego nie są realizowane obowiązkowe kontrole.