OW NFZ w Kielcach: poszukuje realizatora stomatologicznej pomocy doraźnej

ms
20-02-2020, 08:07
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia jest zainteresowany zawarciem umowy na udzielanie świadczeń w zakresie: świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej na terenie obszaru grupa powiatów: Kielce, kielecki.

Zgłoszenia podmiotów zainteresowanych udziałem w planowanym konkursie ofert o udzielanie świadczeń w przedmiotowym zakresie należy kierować na adres: Świętokrzyski OW NFZ, ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce.