Zachodniopomorskie: kilka miejsc dla szkolących się lekarzy dentystów

kan
20-02-2020, 10:25
Są jeszcze wolne miejsca szkoleniowe dla lekarzy dentystów w placówkach na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki ogłosił listę wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy dentystów.

Chirurgia stomatologiczna
- Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, Oddział Laryngologii z Pododdziałem Chirurgii Stomatologicznej i Blokiem Operacyjnym oraz Pracowniami: Audiologii i VNG - 1 miejsce

Periodontologia
- Specjalistyczne Centrum Stomatologii - Elżbieta Dembowska, Poradnia Periodontologii i Chorób Błon Śluzowych - 1 miejsce
- Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna PUM Sp. z o.o., Poradnia Stomatologii Ogólnej – 1 miejsce

Protetyka stomatologiczna
- Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna PUM Sp. z o.o., Poradnia Protetyki Stomatologicznej – 1 miejsce
- Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna PUM Sp. z o.o., Poradnia Stomatologii Ogólnej – 1 miejsce

Więcej: szczecin.uw.gov.pl