Kto chce leczyć zęby dzieciom w gminie Łowicz?

kan
21-02-2020, 11:00
Wójt Gminy Łowicz próbuje znaleźć stomatologów z terenu gminy Łowicz i samego Łowicza, zainteresowanych realizacją opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach.

Współpraca ma obejmować realizację postanowień art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U z 2019 r, poz.1078).

Ustawa zakłada zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży, efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.,
- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 19 r. ż.

Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież ze:
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Dąbkowicach,
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Popowie z siedzibą w Łowiczu,
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach.

Liczba placówek objętych świadczeniem zostanie ustalona w ramach zawartego porozumienia między organem prowadzącym a lekarzem. Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z gminą na świadczenie usług stomatologicznych.

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem