Kanada: strajk dentystów publicznej służby zdrowia

kan
22-02-2020, 15:59

W kanadyjskiej prowincji Quebec ponad 1300 dentystów wycofuje się z publicznego systemu opieki zdrowotnej. To forma protestu, mająca uderzyć w tamtejsze ministerstwo zdrowia poprzez utrudnienie mu funkcjonowania nadmiarem papierkowej roboty.

Mimo tego kroku, pacjenci nie stracą dostępu do bezpłatnej opieki stomatologicznej. Jednak ci, którzy będą się leczyć u strajkujących dentystów, będą zmuszeni wysłać rachunki za zabiegi  do tamtejszego funduszu zdrowia (Régie de l’assurance maladie du Québec), następnie będą musieli czekać na refundację kosztów leczenia, po czym prześlą ją do swojego dentysty. Proces ten może trwać miesiącami. W zwykłym systemie dentysta wysyła rachunki on-line do Funduszu, za które otrzymuje refundację w formie bezpośredniego przelewu.

Każdy dentysta leczy 10-30 pacjentów tygodniowo w ramach świadczeń gwarantowanych, zatem przyjęta strategia protestu zaowocuje tysiącami formularzy wysyłanymi co tydzień do funduszu zdrowia. Będą musiały zostać opracowane, a czek wysłany z powrotem do pacjenta.

- W kwietniu upłynie pięć lat, odkąd nie mamy podpisanego kontraktu, a to oznacza,   że każdy z nas otrzymuje takie same pieniądze za zabiegi jak pięć lat temu. Dentyści mają dość, mówi Carl Tremblay, z Association des chirugiens dentistes du Québec (ACDQ).

W sumie blisko 1,4 tys. dentysów spośród  4,3 tys. członków ACDQ wycofuje swoją praktykę z systemu publicznej opieki stomatologicznej. To ich reakcja na klincz negocjacji na temat rekompensaty za koszty leczenia.

Według ACDQ rząd nie przyjmuje rzetelnych kalkulacji kosztów procedur dodatkowo zwiększanych przez koszty funkcjonowania praktyki - pensje personelu, opłaty związane z lokalem.

Jako przykład Tremblay omawia prostą ekstrakcję zęba.
Zabieg trwa 20 min, w przypadku prywatnego ubezpieczenia dentysta otrzymuje z 123 dolary, koszty związane z prowadzeniem praktyki pochłaniają do 66 proc. tej sumy, zatem w kieszeni zostaje mu  41 dolary. Za tę samą procedurę wykonywaną na kanadyjski fundusz zdrowia, dentysta otrzymuje zaledwie 83 dolary, ale koszty praktyki się nie zmieniają, w efekcie to praca za jeden dwa dolary. 

Ten zbiorowy protest ACDQ ma dobitnie okazać frustrację stomatologów spowodowaną działaniami ministerstwa zdrowia. Nie zgadzają się, aby ogólne koszty prowadzenia praktyki dłużej nie były uwzględniane w kontraktach. 

Średnie roczne zarobki kanadyjskiego dentysty wynoszą 180 tys. dolarów.

Więcej: montrealgazette.com