Niepełnosprawny bez leczenia stomatologicznego

en
17-02-2020, 08:25
Toczy się coraz więcej spraw sądowych, w których Rzecznik Praw Pacjenta korzysta z uprawnień pozwalających na wytaczanie powództwa na rzecz pacjentów oraz przyłączanie się do już toczących się postępowań cywilnych.

Rzecznik podejmuje takie działanie na wniosek strony lub z urzędu. W toku procesu działa zaś na prawach przysługujących prokuratorowi. Tego typu pomoc jest udzielana zwłaszcza wtedy, gdy pacjent sam nie jest w stanie skutecznie dochodzić swoich roszczeń albo gdy dana sprawa może mieć dużą doniosłość dla kształtowania się orzecznictwa sądów. Do pacjentów, którym Rzecznik poświęca szczególną troskę, należą m.in. dzieci i seniorzy.

Duże znaczenie ma wyrok w sprawie niepełnosprawnego dziecka (12 lat) w kontekście nieprzestrzegania szczególnych uprawnień wynikających z ustawy „Za życiem”. Pacjentowi temu przychodnia stomatologiczna odmówiła przyjęcia poza kolejnością, mimo że cierpiał z powodu silnego bólu zęba.

Tymczasem małoletnim, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Sąd Rejonowy w Częstochowie podzielił argumentację Rzecznika i przyznał zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia praw pacjenta.

Sygn. I C 4049/17