Łódź: Centralny Szpital Weteranów ogłasza konkursy na usługi chirurgii stomatologicznej i periodontologii

ms
14-02-2020, 10:43
Chodzi o świadczenia realizowane w dni powszechne w okresie trzech lat w zakresie chirurgii stomatologicznej oraz periodontologii.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów ogłosił konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na okres trzech lat w rodzaju kod CPV: 85130000-9 w zakresie:
- stomatologii – chirurgii stomatologicznej,
- periodontologii.

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz ze wzorem umowy i formularzem ofertowym można pobierać w Dziale Księgowości oraz na stronie internetowej Szpitala (www.usk.umed.lodz.pl)

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do 25 lutego 2020 r. do godz. 15.00 w Dziale Księgowości Udzielającego Zamówienia.

Otwarcie kopert nastąpi 26 lutego 2020 r. o godz. 11:15 w siedzibie udzielającego zamówienie w Łodzi przy ulicy Żeromskiego 113.

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego nastąpi 27 lutego 2020 r.