Stomatologia: wzrost wolumenu świadczeń zamiast ich lepszej wyceny

ms
14-02-2020, 08:10
Czy można liczyć na podwyższenie wartości punktów podczas najbliższego aneksowania umów z NFZ z zakresu stomatologii – pytał poseł Paweł Papke? Nie można, ale źle opłacanych świadczeń będzie więcej – odpowiada MZ.

Czy w związku z podniesieniem najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracownikom wykonującym zawody medyczne, zatrudnionym w podmiotach leczniczych, a co za tym idzie wzrostowi: kosztów pracodawców, konieczności zintensyfikowania częstotliwości dokonywania sterylizacji i dekontaminacji w praktykach stomatologicznych, podniesienie wartości punktów jest realne w regionie warmińsko – mazurskim? – pyta poseł Paweł Papke

Janusz Cieszyński podsekretarz stanu w MZ poinformował, że możliwości finansowe Warmińsko– Mazurskiego OW NFZ pozwoliły zwiększyć poziom finansowania świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne, w porównaniu do roku poprzedniego, o kwotę 2,322 mln zł. W związku z tym zaplanowano:

- utrzymanie ceny jednostkowej za punkt na poziomie 2019 r. we wszystkich zakresach,

- wzrost liczby świadczeń w zakresach świadczenia ogólnostomatologiczne i świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. w celu utrzymania na dotychczasowym poziomie dostępności do świadczeń stomatologicznych udzielanych dzieciom i młodzieży do 18 r.ż., w związku z wprowadzeniem nowych współczynników korygujących wycenę świadczeń,

- utrzymanie dostępności do pozostałych świadczeń na poziomie roku 2019,

- ogłoszenie uzupełniających postępowań konkursowych dla zakresów i obszarów, dla których występuje brak zabezpieczenia świadczeń,

- zabezpieczenie środków na realizację założeń ustawy z 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Ponadto Warmińsko-Mazurski OW NFZ poinformował, że wartość ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne w Oddziale jest wyższa od średniej krajowej, a wartość umów w tym zakresie, w przeliczeniu na 10 tys. ubezpieczonych była w roku 2019 najwyższa w kraju (o 162 586,00 zł przewyższała średnią krajową).

(To wychodzi o niecałe 16,3 zł więcej na pacjenta – przyp. red.).