Rada Przejrzystości: w marcu problem stomatologiczny na jednym z posiedzeń

en
13-02-2020, 11:04
Rada Przejrzystości AOTMiT zadecyduje o profilaktyce próchnicy dla dzieci, mieszkańców Nowego Miasta (woj. mazowieckie).

Rada Przejrzystości  na posiedzeniu 9 marca 2020 r. zajmie się wydaniem opinii na temat planowanego "Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat z terenu Gminy Nowe Miasto na lata 2020-2022".

O stomatologii dziecięcej władze Nowego Miasta dyskutują od dłuższego czasu. - Rozmawialiśmy ze stomatologami - na razie nikt z nami nie podpisze żadnej umowy mówiącej o tym, że gabinet przyjmie naszych uczniów - mówią dentyści. Mają i tak dużo pacjentów. Nie wiedzą, czy byliby w stanie przebadać dodatkowo 600 czy 700 uczniów. Obdzwoniliśmy wszystkich dentystów, którzy mają podpisany kontrakt z NFZ - bo tylko tacy wchodzą w grę - i żaden z nich nie jest zainteresowany podpisaniem porozumienia – komentują dyrektorzy szkół z gminy Nowe Miasto nad Wartą.
 
- Zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami, profilaktyczną opiekę zdrowotną w szkole sprawują pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna, zaś opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta. Według nowej ustawy finansowanie ma zapewnić Narodowy Funduszu Zdrowia - mówi sekretarz gminy Nowe Miasto nad Wartą, Honorata Nawrocka.

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania np.:
O sposobie finansowania porozumień zawieranych z gabinetami stomatologicznymi, o szczegóły kontraktu z NFZ na te świadczenia?
Czy gabinety będą w stanie zapewnić opiekę wszystkim zainteresowanym uczniom?
Co zrobić w sytuacji, kiedy podmiot prywatny nie zechce podpisać umowy?
Ustawa nie rozstrzyga kwestii wypłaty wynagrodzenia dla podmiotu prywatnego z tytułu zawarcia umowy z gminą.

Więcej: aotm.gov.pl