Złe wyniki wiosennego LDEK 2020

en
12-02-2020, 09:31
Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi ogłosiło wyniki Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2020 r. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 796 osób, a średni wynik 111,6 punktu. Czterech na dziesięciu przystępujących nie zdało.

Najlepszy wynik, jaki udało się uzyskać w tej edycji LDEK  wyniósł 161, a minimalny 42 punkty. Trzystu czterdziestu czterech zdających uzyskało wynik poniżej 56 proc.
Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198, dwa zadania zostały unieważnione przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia.

Więcej: cem.edu.pl

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem