Sesja stomatologiczna podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych 2020!

ms
23-02-2020, 17:02
Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego uczestnictwa w sesji „Stomatologia – partner z potencjałem” (6 marca o godz. 9.30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach). Sesja odbędzie się podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress (V edycja 5 - 6 marca 2020 r.). Tematyka stomatologii pojawi się po raz pierwszy na HCC.

Tezy sesji "Stomatologia – partner z potencjałem"

* O stomatologii musimy rozmawiać i to w coraz szerszym gronie. Nie możemy skupiać się na dyskusji we własnym  gronie, bo to jest najczęściej przekonywanie przekonanych.

* To co chcemy i musimy osiągnąć długofalowo, to odwrócenie niekorzystnego przekonania, jakie utrwaliło się w debacie publicznej o zdrowiu, że stomatologia zawsze sobie jakoś poradzi.

* Brak jest perspektywicznego myślenia o tym, że zaniedbania stomatologiczne to problemy ze zdrowiem ogólnym, brak jest konstatacji ile per saldo taki stan rzeczy kosztuje nas wszystkich.

* Musimy uświadomić władzy publicznej jak bardzo jest szkodliwe zwolnienie się z obowiązku myślenia o kształceniu podyplomowym lekarzy dentystów.

* Trwanie w okowach mitów o stomatologii szkodzi całej medycynie.

Przypomnijmy, że dzięki staraniom członków Komisji Stomatologicznej OIL w Katowicach, wspartych autorytetem NRL po raz pierwszy podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress dyskutowane będą zagadnienia dotyczące współczesnej stomatologii. To duża szansa na zaprezentowanie w szerszym wymiarze problemów, o których – zazwyczaj we własnym gronie – dyskutują osoby zaangażowane w kreślenie rozwiązań służących głównie pacjentom gabinetów stomatologicznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników branży stomatologicznej, a lekarzy dentystów w szczególności - do rejestracji w celu bezpłatnego uczestnictwa w HCC 2020.

Rejestracja tutaj 

Sesja stomatologiczna odbędzie się w drugim dniu Kongresu (6 marca o godz. 9.30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach).

Zapraszamy zatem do udziału w dyskusji nad trudnymi i niestety wciąż aktualnymi problemami dotykającymi współczesną stomatologię, głównie zaś do zastanowienia się:
Jak można usprawnić współpracę w profilaktyce i leczeniu chorób ogólnoustrojowych?
Nad profilaktyką raka jamy ustnej, gardła i przełyku – kto jest lekarzem pierwszego kontaktu: laryngolog, stomatolog czy internista?
Czy doczekamy się sprawnego programu leczenia stomatologicznego dzieci?
Nad „Błędnym kołem” kształcenia podyplomowego stomatologów.

Rejestracja tutaj 

To okazja do wysłuchania opinii, deklaracji, apeli i wskazań najlepszych polskich specjalistów zaproszonych do uczestnictwa w sesji. Są wśród nich (kolejność alfabetyczna):

Andrzej Cisło, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, przewodniczący, Komisji Stomatologicznej NRL.

Prof. Marzena Dominiak, kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM we Wrocławiu, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, członkini Komitetu Edukacyjnego Światowej Federacji Dentystycznej FDI.

dr n. o zdr. Paweł Koczkodaj, kierownik Pracowni Prewencji Pierwotnej, adiunkt w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, prodziekan ds. dydaktyczno - wychowawczych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM, prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, krajowy konsultant ds. stomatologii dziecięcej.

Dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler, członek Naczelnej Rady Lekarskiej, przewodnicząca Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Dr n. med. Łukasz Tyszler, dyrektor Szpital SPS ZOZ „Zdroje" w Szczecinie, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Rejestracja tutaj

Wszystkich przybyłych na sesję gości zapraszamy do zaprezentowania własnych ocen sytuacji, ale przede wszystkim do kreślenia planów zmian.

Aktywność jest pożądana, gdyż HCC to najlepsza okazja, aby głos lekarzy dentystów wybrzmiał nie tylko w wąskim gronie specjalistów znających doskonale zagadnienia rynku stomatologicznego, ale także aby problemy branży trafiły do świadomości kreatorów polityki w obszarze medycyny.

Uczestnictwo w HCC to doskonała okazja do spotkania się i przeprowadzenia rozmów kuluarowych z osobami mającymi największy wpływ na to jaki kształt będzie miała w najbliższych latach ochrona zdrowia w Polsce.

Na obszerny program HCC 2020 złoży się kilkadziesiąt sesji w sześciu ścieżkach tematycznych:
Polityka zdrowotna
Finanse i zarządzanie
Terapie
Nowe technologie
e-Zdrowie W tym profilu jest m.in. sesja Stomatologia – partner z potencjałem
Edukacja

Rejestracja, warunkująca bezpłatne uczestnictwo w HCC odbywa się w kilku prostych krokach (uwaga: sesja Stomatologia – partner z potencjałem) znajduje się w profilu e-Zdrowie.