Posłowie dopytują się o kary za brak separatorów amalgamatu

ms
11-02-2020, 08:11
Trójka posłów chce wiedzieć jakie jednostki są odpowiedzialne za egzekwowanie obowiązku stosowania separatorów amalgamatu i dopytują się jakie są sankcje za brak tych urządzeń w gabinetach stomatologicznych.

Posłowie: Tomasz Aniśko, Małgorzata Tracz, Urszula Zielińska podają kontrowersyjne dane dotyczące źródeł emisji rtęci, informując, że:
znaczny udział w zanieczyszczeniu środowiska rtęcią mają gabinety stomatologiczne, zrzucające do sieci kanalizacyjnej usuwane wypełnienia amalgamatowe, szacowane na 6,5 t rocznie. Dla porównania, Elektrownia Bełchatów emituje rocznie 1,7 t rtęci.

Posłowie przypominają, że:
od 2019 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 w sprawie rtęci, zakazujące zrzutu amalgamatu do kanalizacji oraz nakładające na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia sankcji za naruszenia tego rozporządzenia i podjęcia wszelkich środków niezbędnych do zapewnienia wdrożenia zakazu.

Z informacji uzyskanych od powiatowych inspektoratów sanitarnych wynika, że tylko nieliczne gabinety posiadają separatory amalgamatu, a właściciele gabinetów dentystycznych w swoich decyzjach o nieinstalowaniu takich separatorów kierują się stanowiskiem Komisji Stomatologicznej Naczelnej Izby Lekarskiej, która otwarcie neguje rozporządzenie unijne.

Posłowie chcą, aby minister zdrowia odpowiedział na trzy pytania:
1. Dlaczego w Polsce jako jedynym kraju Unii Europejskiej nie jest egzekwowany obowiązek stosowania separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych?

2. Jakie jednostki są odpowiedzialne za egzekwowanie obowiązku stosowania separatorów amalgamatu i nakładanie sankcji za ich brak?

3. Jakie zostały ustalone sankcje za niestosowanie się do rozporządzenia i gdzie zostały opublikowane?