Malutko miejsc rezydenckich dla dentystów w postępowaniu wiosennym 2020

ms
08-02-2020, 12:51
W dziedzinach, które są przedmiotem zainteresowania lekarzy dentystów, przygotowano w skali kraju 112 miejsc rezydenckich, sygnowanych przez MZ. To zaledwie 5,74 proc. ogólnej puli miejsc rezydenkich (1950) dotyczących postępowania kwalifikacyjnego, które będzie przeprowadzone 1-31 marca 2020 r.

Liderem na mapie miejsc rezydenckich dla dentystów jest woj. podlaskie – 19, najmniej jest ich (po 2) w woj.: świętokrzyskim, podkarpackim, opolskim, lubuskim.

Najwięcej miejsc rezydenckich przygotowano w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją (28), drugą pozycję zajęła chirurgia stomatologiczna (23), a trzecie protetyka stomatologiczna (22).

Liczba miejsc rezydenckich dla dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego 1-31 marca 2020 r.

rezydentury