Pilna potrzeba weryfikacji kosztowych warunków kontraktów stomatologicznych

ms
06-02-2020, 07:51
Komisja Stomatologiczna NRL zamierza podjąć działania zmierzające do dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń stomatologicznych, finansowanych ze środków publicznych, do aktualnych kosztów realizacji tych umów.

KS NRL wyjaśnia te kroki:
Większość placówek w kraju jest w trakcie realizacji umów wieloletnich (pięcioletnich). W ciągu tego okresu umowy w otoczeniu sektora opieki zdrowotnej wiele się zmieniło.

Na minus należy zaliczyć jednoczesne wystąpienie znacznej zwyżki kosztów oraz nałożenia nowych obowiązków.

Skala tego zjawiska była nie do przewidzenia w momencie zawierania umów, wobec tego KS NRL doszła do przekonania, że zaistniały okoliczności opisane w art.158 ust.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Przepis ten stanowi, że co do zasady parametr umowy, który w trakcie konkursu podlegał ofercie, nie powinien się zmienić w trakcie trwania umowy.

Przepis formułuje jednocześnie wyjątek - właśnie sytuację, w której okoliczności uzasadniających zmianę nie sposób było przewidzieć.

KS podjęła uchwałę dotyczącą organizacji wsparcia przez komisje stomatologiczne okręgowych rad lekarskich procesu składania takich wniosków z jednoczesną koordynacją tego zadania przez KS NRL.