Czy doczekamy się sprawnego programu leczenia stomatologicznego dzieci?

ms
13-02-2020, 00:29
Zła to wiadomość, że efektywny program leczenia stomatologicznego dzieci wciąż jest hasłem, a nie sprawnie działającym systemem. Marne to pocieszenie, iż dbałość o zdrowie jamy ustnej dzieci nie ma się o wiele gorzej niż inne programy opieki zdrowotnej nad młodym pokoleniem. Gorzej, że do świadomości społeczeństwa próbuje tłoczyć się mylne przekonanie, iż opieka stomatologiczna nad uczniami przybrała w ostatnich miesiącach, jeśli nie doskonały, to bliski ideału model. Sukces propagandowy nie wyruguje wciąż zatrważającego wskaźnika PUW, który jest dowodem na trwającą od lat epidemię próchnicy, która zaczyna się od pierwszych mlecznych zębów. Dalej jest tylko gorzej.

Porozmawiajmy o tych problemach podczas sesji "Stomatologia - partner z potencjałem", która odbędzie się w ramach V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych - Health Challenges Congress (5 - 6 marca 2020 r.). Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego uczestnictwa w sesji stomatologicznej  (6 marca o godz. 9.30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach).

Andrzej Cisło, wiceprezes NRL i przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL: 

Zdecydowanie powinno optować się za rozwiązaniami systemowymi, które przekonają rodziców o celowości zapewnienia dzieciom opieki stomatologicznej. Wskazujmy na rozwiązania stymulujące zachowania prozdrowotne, stawiajmy na zachęty (np. fiskalne).

Zdecydowanie nie powinno się stwarzać iluzji, że 16 dentobusów to istotny element systemu efektywnej opieki stomatologicznej nad uczniami, bo:
- potencjał mobilnych gabinetów dentystycznych, chociaż cenny – jak każdy element poprawiający dostępność do lekarza dentysty - to tylko margines na mapie usług zdrowotnych (50 tys. przyjęć w 2019 r., wobec 2 mln świadczeń stomatologicznych udzielonych w tym samym czasie dzieciom w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego);
- struktura wykonywanych procedur w dentobusach (analiza danych z NFZ) wskazuje na realizowanie tam prawie wyłącznie zabiegów profilaktycznych, podczas gdy w dużej części przypadków bez leczenia niewiele osiągniemy.

Zdecydowanie powinniśmy interesować się stanem zdrowia młodego pokolenia, ale nie przy okazji mniej lub bardziej udanych przypadkowych akcji nagłaśniających problemy: stomatologiczne, okulistyczne, dietetyczne, czy związane z wadami postawy. Uczyńmy to systemowo. Nadajmy chociażby urzędowy wymiar powiadamianiu rodziców o zauważonych problemach stomatologicznych trapiących ich dzieci. Niech chociaż pismo informujące rodziców o zaliczeniu dziecka do grupy dyspanseryjnej nakazuje obligatoryjną odpowiedź. Zwiększymy wówczas szansę, że opiekunowie prawni poczują się w obowiązku zareagowania na kłopoty zdrowotne ich pociech.

Zastanówmy się czy nie wesprzeć merytorycznie inicjatywy Rzecznika Praw Pacjenta, który wychodzi z propozycją, aby częścią ustawy o prawach pacjenta był rozdział o jego obowiązkach.

Optujmy za tym, aby polityczna dyskusja o kolejnych modyfikacjach systemu ochrony zdrowia nie sprowadzała się tylko do wybiórczego dokładania pieniędzy do źle znicowanego worka z napisem NFZ. Dyskusja o zdrowiu w kolejnej kampanii wyborczej obok hasła „więcej”, powinna skorzystać z zaniedbanego bannera „mądrzej”.

Wiem, że istnieje niejeden pogląd na poprawę opieki stomatologicznej nad dziećmi. Każdy głos jest cenny, można je przekazywać poprzez specjalnie zredagowany formularz, który jest tutaj podlinkowany (naciśnij).

Obiecuję, że wszystkie opinie zostaną przemyślane, zaprezentowane i wykorzystane podczas debaty "Stomatologia – partner z potencjałem" będącej częścią Kongresu Health Challenges Congress w katowickim MCK (6 marca o godz. 9.30). To jeden z pierwszych kroków na żmudnej drodze dążenia do normalności. Dzięki mądrym opiniom uzyskamy większą pewność, że będzie to krok racjonalny.

***
Zapraszamy do udziału w sesji stomatologicznej podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (6 marca, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, godz. 9.30). Bezpłatne wejście zapewnia rejestracja, którą można dopełnić tutaj.

Czytaj także:
Stomatologia po raz pierwszy na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych!
Jakim ogniwem w diagnozie chorób ogólnoustrojowych ma być lekarz dentysta?
Kwadratura koła podyplomowego kształcenia lekarzy dentystów