900 zł za mało jak na dyżur w systemie doraźnej pomoc stomatologicznej

ms
04-02-2020, 10:20
Poseł Marek Sowa pyta ministra zdrowia o działania zmierzające do zapewnienia Polakom doraźnej pomocy stomatologicznej.

Poseł Marek Sowa przypomina o tym, o czym w zasadzie każdy wie, a mianowicie, że otrzymanie doraźnej pomocy stomatologicznej w nocy lub w dni wolne oraz w święta w Małopolsce jest bardzo kłopotliwe, a niekiedy wręcz niemożliwe dla osób niezmotoryzowanych.

W całym województwie małopolskim działa tylko jeden gabinet stomatologiczny realizujący, w ramach NFZ, doraźną pomoc stomatologiczną. Znajduje się on w niewielkiej miejscowości Trzebunia w powiecie myślenickim, w gminie Pcim. W celu uzyskania pomocy stomatologicznej, np. z Krakowa trzeba dojechać kilkadziesiąt kilometrów, a i tak jest to praktycznie możliwe tylko samochodem, bowiem transport publiczny do tej miejscowości praktycznie nie istnieje.

Podmioty lecznicze rozwiązywały zawarte umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej, uzasadniając swoje decyzje trudnościami kadrowymi oraz zbyt niską ceną za ryczałt. Jak widać, również obecna cena w wysokości 900 zł nie rozwiązała problemu dostępności stomatologa w ramach doraźnej pomocy. Pomimo wyższej stawki atrakcyjność doraźnej pomocy stomatologicznej jest na niesatysfakcjonującym poziomie, o czym świadczy złożenie oferty zaledwie przez jeden podmiot.

Jak wynika z informacji NFZ, województwo małopolskie nie jest jedynym regionem, w którym działa tylko jeden punkt stomatologicznej pomocy doraźnej. Podobna sytuacja jest w woj. lubuskim, podlaskim, zachodniopomorskimh i warmińsko-mazurskim, a w woj. pomorskim nie ma żadnego podmiotu realizującego to świadczenie. Tym samym dla milionów Polek i Polaków świadczenie w ramach doraźnej pomocy stomatologicznej jest niedostępne.

W tej sytuacji poseł Marek Sowa zwrócił się do ministra zdrowia z kilkoma pytaniami:

Czy MZ planuje podjąć działania zmierzające do poprawy dostępności dla Polaków doraźnej pomocy stomatologicznej w Polsce? Jeżeli tak, to jakie?

Czy minister zdrowia podjął bądź podejmie działania zmierzające do zwiększenia nakładów finansowych przeznaczonych na leczenie stomatologiczne, w tym doraźną pomoc stomatologiczną? Jakie?

Jakie działania podejmuje MZ w związku z promowaniem dbania o stan zdrowia jamy ustnej Polaków?

Jakie działania podejmuje MZ dotyczące skutecznej profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci i młodzieży?