Korporacja zawodowa z nową stroną www (także dla lekarzy dentystów)

ms
04-02-2020, 11:00
Naczelna Izba Lekarska ma nową stronę www. To dobrze, bo korporacja lekarzy i lekarzy dentystów od dawna powinna posiadać kanał komunikacji odpowiadający realiom XXI w. Teraz taki wymóg został spełniony w 100 proc. Gratulujemy!

Poczesne miejsce wśród spraw poruszanych przez NIL są kwestie bezpośrednio dotyczące lekarzy dentystów, a więc: wymogi, przepisy prawa i jego interpretacje (niestety wciąż potrzebne, a niejednokrotnie nieodzowne), apele, konsultacje, pożyteczne narzędzia.

Warto prześledzić to co mają do przekazania koleżankom i kolegom aktywiści z Komisji Stomatologicznej NRL. Informacji pożytecznych jest wiele. Dawno minęły już czasy, w których strona NRL służyła przede wszystkim do weryfikacji wielkości składki członkowskiej.

Na prawdę warto być stałym bywalcem treści dedykowanych lekarzom dentystom.

Więcej: nil.org.pl