OW NFZ w Poznaniu: ceny jednostki rozliczeniowej i wielkość etatu przeliczeniowego

ms
03-02-2020, 07:47
W związku z ogłoszonymi 31 stycznia 2020 r. konkursami ofert dotyczącymi udzielania świadczeń stomatologicznych, Wielkopolski OW NFZ podał ceny jednostki rozliczeniowej i wielkości etatu przeliczeniowego.

Dziesięć konkursów na leczenie stomatologiczne dotyczą okresu od 1 kwietnia 2020 do 30 czerwca 2022 r. w gminach:
Żelazków
Trzcianka
Kwilcz
Wieleń
Kleczew
Czerniejewo
Granowo

oraz subregionów
Pilskiego
Kaliskiego
Leszczyńskiego

Oczekiwana cena jednostki rozliczeniowej w zakresie:
- świadczenia ogólnostomatologiczne: 1,13 zł
- świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej: 550,00 zł

Wielkość etatu przeliczeniowego na obszarze województwa wielkopolskiego w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne  wynosi 12 tys. pkt miesięcznie.

Minimalny czas pracy lekarza dentysty w przypadku świadczeń ogólnostomatologicznych i miesięcznej liczbie punktów 12 tys., wynosi:

Liczba godzin udzielania świadczeń w tygodniu – 1 etat przeliczeniowy:
24 godz. - 5 dni w tygodniu, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00;

Liczba godzin udzielania świadczeń w tygodniu - ¾ etatu przeliczeniowego:
18 godz. – 4 dni w tygodniu, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00;

Liczba godzin udzielania świadczeń w tygodniu -  ½ etatu przeliczeniowego:
12 godz. – 3 dni w tygodniu, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00.

Wielkopolski OW NFZ informuje, iż ustalenia w zakresie minimalnego czasu pracy obliczonego proporcjonalnie do umniejszonej punktowej wartości etatu przeliczeniowego, w żaden sposób nie wykluczają możliwości wskazania przez oferenta w złożonej ofercie czasu pracy w wyższym wymiarze (np. 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie dla etatu na poziome 12 tys. punktów miesięcznie).

To oczywiście nie wyklucza możliwości spełnienia warunków dodatkowo ocenianych zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1372, ze zmianami).