NIK: stomatologia dziecięca do kontroli

ms
03-02-2020, 10:57
Delegatura NIK w Białymstoku ma w planach na 2020 r. dokonanie kontroli dostępności do, finansowanej ze środków publicznych, opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą.

Celem głównym kontroli będzie odpowiedź na pytanie: Czy dzieci i młodzież szkolna mają zapewniony dostęp do opieki stomatologicznej finansowanej ze środków publicznych?

Realizację kontroli zaplanowano na IV kw. 2020 r. i I kw. 2021 r.

Opracowania informacji z kontroli należy spodziewać się w II kw. 2021 r.