MZ: tak wygląda leczenie stomatologiczne niepełnosprawnych dzieci

ms
31-01-2020, 07:41
Czy Ministerstwo Zdrowia podejmuje działania mające na celu umożliwienie leczenia w znieczuleniu ogólnym uczniów posiadających takie wskazania medyczne i czy posiada dane, ilu niepełnosprawnych uczniów w całej Polsce dotyczy ten problem? – pyta posłanka Joanna Mucha. Na oba pytania odpowiedź MZ jest twierdząca.

Józefa Szczurek – Żelazko sekretarz stanu w MZ tak opisuje sytuację:
zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego(Dz. U. z 2019 r. poz. 1199) dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym do ukończenia 16. roku życia oraz dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym od ukończenia 16. do ukończenia 18. roku życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługuje znieczulenie ogólne przy wykonywaniu świadczeń gwarantowanych.

Podobnie jest w przypadku dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Zakres tych świadczeń oraz warunki ich realizacji określa załącznik nr 3 do wspomnianego rozporządzenia, z którego wynika, że udzielanie świadczeń stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym wymaga specjalnych warunków, zarówno w zakresie personelu, jak sprzętu i wyposażenia. Jak wynika z powyższego świadczenia stomatologiczne dla dzieci, które wymagają leczenia w znieczuleniu ogólnym - są udzielane w ramach odrębnego zakresu.

Informacja na temat świadczeniodawców, realizujących umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym w każdym z województw - jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ w zakładce „Informator o umowach”.

W przywołanym przez poseł Joannę Muchę województwie lubelskim umowę we wspomnianym zakresie realizuje dziewięciu świadczeniodawców.

Szczegółowe informacje w tej sprawie pacjenci mogą uzyskać we właściwym OW NFZ lub ramach telefonicznej informacji pacjenta dostępnej 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu pod numerem 800-190-590.

W tabelach została przedstawiona liczba dzieci i młodzieży niepełnosprawnych leczonych stomatologicznie w znieczuleniu ogólnym (zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego).

Liczba pacjentów pomiędzy 16 a 18 r. ż.

Liczba pacjentów pomiędzy 16 a 18 r. ż.

źródło: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia