Burmistrz gminy Mosina nie traci wiary w znalezienie dentysty dla uczniów

ms
31-01-2020, 10:16
Burmistrz gminy Mosina ustawicznie po raz drugi zaprosił dentystów do tamtejszych szkół podstawowych – w celu leczenia uczniów. W kolejnych ogłoszeniach zmieniają się terminy rozstrzygnięcia konkursów, do których nikt nie chce przystąpić.

Termin nadsyłania ofert w ostatnim konkursie upłynął 10 stycznia 2020 r. Teraz zmieniono datę na 7 lutego 2020 r. Pozostałe warunki nie zmieniły się.

Oczywiście propozycje są standardowe, czyli mało atrakcyjne dla stomatologów. Chodzi o wybór realizatorów usług stomatologicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej na 2020 r., na podstawie ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 poz. 1078).

Program ten ma bardzo konkretny cel: zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną, a także działania edukacyjne w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

NFZ musi z nim zawrzeć umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie takich świadczeń.

Termin składania ofert: 7 lutego 2020 r. (liczy się data złożenia oferty).

Sprawę prowadzi: Anna Balcerek-Kałek, tel. 618109580