CSOiZ: kolej na e-skierowanie

kan
13-02-2020, 07:59
Elektroniczne skierowanie jest kolejnym dokumentem, który zmienił swoją postać z papierowej na cyfrową. Od 8 stycznia 2021 roku każdy podmiot będzie zobowiązany wystawiać e-skierowania. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej określa wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, dla których pacjent musi otrzymać e-skierowanie, przypomina CSOiZ.

E-skierowanie to nie tylko ułatwienie dla pacjenta, ale również dla lekarza wystawiającego i placówki, która będzie je realizować. W momencie gdy pacjent przekaże dane dostępowe do e-skierowania w postaci 4-cyfrowego kodu oraz numeru PESEL, zostaną pobrane automatycznie do systemu rejestracji wszystkie niezbędne do zapisu informacje. Zarówno te o wskazanych świadczeniach, ale również dotyczące danych pacjenta. Dzięki temu nie ma konieczności ręcznego przepisywania danych do systemu, co skróci proces rejestracji.

Dodatkowo, jeśli placówka posiada czytniki kodów, może zeskanować kod kreskowy z wydruku informacyjnego i pobrać e-skierowanie. To nie jedyne udogodnienia jakie niesie za sobą e-skierowanie.

Kolejnym plusem, który już teraz wskazują lekarze to fakt blokowania możliwości zapisania się na jedno skierowanie w kilku miejscach. Obecnie zdarzają się sytuacje, gdy pacjent zapisuje się w kilku miejscach na raz i skierowanie dostarcza tylko do jednej placówki a pozostałe placówki muszą oczekiwać 14 dni, aby móc wykreślić takiego pacjenta z list oczekujących. Teraz, dzięki e-skierowaniu, gdy pacjent zapisze się np. telefonicznie i poda dane dostępowe, e-skierowanie pobierane jest do realizacji. Taki mechanizm uniemożliwia pobrania danego e-skierowania przez inne podmioty i sztucznego powiększania kolejek. Pacjent może się jednak zwrócić o wycofanie e-skierowania, aby móc zapisać się w innej placówce. Możliwe jest to do momentu rozpoczęcia świadczenia w związku z danym e-skierowaniem.

Aby umożliwić już w 2020 r. wystawianie e-skierowań bez obawy, że pacjent nie będzie miał jak go zrealizować w placówkach nie posiadających modułu e-skierowania, wprowadzono zmiany.  Po uzgodnieniach z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia CSOiZ przygotował wydruk informacyjny, który umożliwia traktowanie e-skierowania jako pełnoprawnego skierowania dotychczas wystawianego w postaci papierowej. 

Więcej: csioz.gov.pl