Poseł pyta o dyżury rezydentów

ms
30-01-2020, 09:40
Poseł Aleksander Miszalski chce wiedzieć czy w przypadku realizowania przez lekarzy rezydentów dyżurów, wynikających z podpisania przez nich klauzuli opt-out, przysługuje im - po odbyciu takich dyżurów - prawo do odpoczynku?

Poseł Aleksander Miszalski chce także wiedzieć czy w przypadku gdy po odbyciu przez lekarzy rezydentów dyżurów, wynikających z podpisania klauzuli opt-out, i skorzystania przez nich z prawa do odpoczynku, które to skorzystanie zakłóci przebieg szkolenia lekarza rezydenta, będą oni musieli dane zakłócenie odpracować w formie wolontariatu?

Pytań w kwestii lekarzy rezydentów parlamentarzysta ma więcej, ale już mniej szczegółowych. Poseł chciałby m.in. wiedzieć:
- które spośród 21 postulatów porozumienia zawartego w lutym 2018 roku między Ministerstwem Zdrowia a lekarzami rezydentami zostały w opinii MZ spełnione, a które nie;
- w jakim stopniu, według opinii MZ, zostało zrealizowanych 21 postulatów porozumienia;
- czy MZ pozostaje w kontakcie z PR OZZL i Naczelną Izbą Lekarską w sprawie realizacji postulatów porozumienia z lutego 2018 r.

Jedno z pytań jest całkowicie retoryczne: czy według opinii MZ prawdopodobny jest dalszy protest lekarzy rezydentów w 2020 r.?