Kocierzew Południowy jedna szkoła do objęcia opieką stomatologiczną

ms
05-02-2020, 10:00
Wójt Gminy Kocierzew Południowy zaprosił stomatologów z terenu powiatu łowickiego do współpracy przy zwiększeniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 r.

Opieka stomatologiczna ma obejmować:
1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia;
2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, - określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenia opieki stomatologicznej są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym gmina Kocierzew Południowy, jako organ prowadzący szkoły, zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów.

Świadczenia powinny odbywać się w gabinecie stomatologicznym lub dentobusie zlokalizowanym na terenie gminy Kocierzew Południowy.

Lekarz stomatolog powinien współpracować z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

Wstępne deklaracje dotyczące współpracy można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kocierzew Południowy do 28 lutego 2020 r.

Kontakt: Sekretariat Urzędu Gminy Kocierzew Południowy. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 839 40 55