Z Sejmu: czy wiedza społeczna na temat e-recept jest wystarczająca?

kan
13-02-2020, 10:01
Kampania informacyjna, prowadzona przez Ministerstwo Zdrowia, nie przygotowała dobrze pacjentów na wprowadzenie e-recepty. Interpelację do szefa resortu zdrowia podnoszącą ten problem wystosowały posłanki Paulina Hennig-Kloska oraz Katarzyna Lubnauer.

O ile lekarze, lekarze dentyści i farmaceuci nie mogą narzekać na brak rozmaitych szkoleń, dostępu do wiedzy i form wsparcia, o tyle ścieżka i zakres informacyjny na temat e-recepty, adresowane do pacjentów, w  przekonaniu posłanek - są niewystarczające. Faktem jest, że z serwisu Ministerstwa Zdrowia pacjent.gov.pl każdy pacjent dowie się, jak działa e-recepta, jak ją uzyskać i jak z niej korzystać. Ponadto branżowe portale i dziennikarze prześcigają się w publikacjach na ten temat. Jakie jednak są możliwości korzystania z tych informacji, jeśli pacjent nie ma dostępu do Internetu lub nim nie włada, zastanawiają się Paulina Hennig-Kloska oraz Katarzyna Lubnauer.

Według GUS w 2018 roku 16 proc. gospodarstw domowych w Polsce, z osobami w wieku 16–74 lata, nie miało dostępu do internetu. Jak zatem pacjent ma rozumieć ideę wprowadzenia e-recepty, dotrzeć do dokumentacji medycznej, dostępnej jedynie za pośrednictwem internetowego konta pacjenta, kiedy nie wie, co to jest portal pacjent.gov.pl? Lekarz obciążony biurokracją i cyfrowymi zmianami, nie weźmie przecież na siebie roli edukatora w tym zakresie, ani nie zrobi tego farmaceuta, widząc wydłużającą się kolejkę zniecierpliwionych pacjentów.

Niezbędna jest zatem rządowa kampania informacyjna, prowadzona cierpliwie, powszechnie i konsekwentnie poza siecią internetową, monitorowana co do efektów i wzrastającej wśród obywateli wiedzy na temat e-recepty. Posłanki Paulina Hennig-Kloska i Katarzyna Lubnauer zastanawiają się:

- W jaki sposób Ministerstwo Zdrowia prowadziło kampanię informacyjną w kwestii e-recept skierowaną do seniorów i obywateli wykluczonych cyfrowo oraz pozostałych obywateli, którzy z różnych przyczyn nie korzystają z internetu?
-  Jakie konkretne kampanie informacyjne adresowane do poszczególnych grup potencjalnych pacjentów Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło przed uruchomieniem programu i jakie planuje przeprowadzić w najbliższym czasie?
- Ile kosztowały przeprowadzone do tej pory kampanie informacyjne, takie jak np. reklama "Poproś lekarza o e-recepty”, i w jakiej wysokości środki finansowe ministerstwo zamierza przeznaczyć na ten cel w najbliższym czasie?
- Czy monitorowano, jaki był zasięg przeprowadzonych kampanii informacyjnych i sprawdzano, jakie przyniósł efekty, jaki procent pacjentów wie, co to jest e-recepta i jak z niej korzystać oraz do czego służy portal pacjent.gov.pl?
- Jakie kampanie informacyjne na temat e-recept przeprowadziła dotychczas telewizja publiczna w ramach misji informacyjnej dotowanej ze środków publicznych?