Kraków: konferencja na temat mediacji w praktyce lekarza

kan
29-01-2020, 10:31
Lekarze i adwokaci spotkali się na konferencji dotyczącej mediacji w medycynie. Wydarzenie wspólnie organizowane przez  samorząd lekarski i adwokacki odbyło się w Krakowie 24-25 stycznia 2020 r.

Procesy sądowe ciągną się latami i nawet wygrana, po tak długim czasie, nie przynosi lekarzowi pełnego zadowolenia. Wyjściem z sytuacji, wobec zupełnie niewydolnego systemu rozstrzygania o błędach medycznych, jest mediacja.

- Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych nie zdały egzaminu - powiedział prezes NRL prof. Andrzej Matyja rozpoczynając wspólną konferencję Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Adwokackiej pt. „Mediacja w medycynie”.

- Reprezentujemy zawody, które służą ludziom, choć często stajemy przeciwko sobie – podkreślił prezes NRL Andrzej Matyja.

Podczas konferencji dyskutowano na temat korzyści i zagrożeń płynących z mediacji z udziałem zawodów zaufania publicznego, przybliżono rolę pełnomocnika w mediacji, a także mówiono o technikach psychologicznych w tym postępowaniu. Lekarze zapoznali się z narzędziami mediacyjnymi w praktyce adwokackiej, dowiedzieli się też jak wyglądają one w trakcie postępowań dyscyplinarnych i jakie korzyści mogą odnieść z nich lekarze. 

Strony mediacji mają równe prawa, a wszystko to, co jest poruszane w czasie posiedzenia mediacyjnego, jest poufne dla sądu. Pozytywny wynik mediacji, którym jest ugoda, kończy, sprawę sądową. Jedną z najważniejszych korzyści mediacji jest możliwość bardzo szybkiego uregulowania sporu oraz dużo niższe koszty postępowania mediacyjnego w porównaniu do - zazwyczaj - przewlekłego procesu sądowego. 

Więcej: gazetalekarska.pl