Świętokrzyski OW NFZ: konkurs ofert na świadczenia ogólnostomatologiczne

ms
26-01-2020, 08:27
OW NFZ w Kielcach ogłosił postępowanie konkursowe w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych.

Obszar realizacji świadczeń:
-Baćkowice (13 000 pkt./m-c),
- Smyków (10 070 pkt./m-c),
- Stopnica (10 500 pkt./m-c),
- Szydłów (12 662 pkt./m-c),

Cena oczekiwana: 1,02 zł

Wielkość etatu przeliczeniowego w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne wynosi 14 000 punktów na miesiąc.

Minimalny wymiar czasu pracy dla całego etatu przeliczeniowego – 28 godzin tygodniowo (5 dni w tygodniu – 4 dni po 5,5 godzin i 1 dzień 6 godzin, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00).

Uwaga: terminarz nie dotyczy gabinetu stomatologicznego zlokalizowanego w szkole.

Postępowania skierowane są do oferentów gotowych zawrzeć umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.

Okres finansowania od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.