Konkurs na świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii

ms
25-01-2020, 15:39
Świętokrzyski OW NFZ ogłosił postępowanie konkursowe na świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii z terminem składania ofert do 7 lutego 2020 r.

Chodzi o świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii na obszarze opatowskim 2606, w wymiarze 14 tys. pkt./miesiąc.

Cena oczekiwana wynosi 1,16 zł

Wielkość etatu przeliczeniowego w zakresie świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii wynosi 15 tys. pkt. na miesiąc.

Minimalny wymiar czasu pracy dla całego etatu przeliczeniowego – 30 godzin tygodniowo, 5 dni w tygodniu – 6 godzin, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00 (nie dotyczy gabinetu stomatologicznego zlokalizowanego w szkole).

Postępowania skierowane są do oferentów gotowych zawrzeć umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.

Okres finansowania 1 kwietnia 2020  r. – 31 grudnia 2020 r.