Obowiązek podawania wynagrodzenia w ofertach pracy

ms
31-01-2020, 10:40
Poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy zobowiązywać ma pracodawców do ujawniania w ogłoszeniach o pracę wysokości proponowanego wynagrodzenia.

- W pełni popieramy publikowanie wysokości wynagrodzenia w ofertach pracy. Wspieramy działania wzmacniające transparentność informacji o wynagrodzeniach. Mamy jednak zastrzeżenia do ujęcia w ramy prawne tego obowiązku oraz wprowadzania sankcji karnych za jego niedopełnienie. Wątpliwości są podyktowane złożonością zagadnienia wynagrodzenia, zróżnicowaniem systemów wynagradzania u poszczególnych pracodawców - mówi Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Według Roberta Lisickiego często niemożliwe będzie podanie w ogłoszeniu konkretnej kwoty, a odniesienie się tylko do pewnych wskaźników, bądź przyjęcie średniej kwoty. Mamy bowiem do czynienia z różnymi systemami wynagradzania. Płaca często składa się z wielu elementów - stałych, ruchomych, dodatkowych, wypłacanych z różną częstotliwością.

- Tym bardziej niezrozumiałe jest wprowadzanie sankcji karnych przy tak niejasno sformułowanym przepisie. Brak możliwości zmiany ogłoszonego wynagrodzenia, przekroczenia „widełek" płacy opublikowanych w ogłoszeniu może ograniczyć swobodę negocjacji przyszłej umowy między pracodawcą i pracownikiem - wyjaśnia Robert Lisicki.