Zmiany w ewidencjonowaniu dyżurów w ramach szkolenia specjalizacyjnego

ms
20-01-2020, 09:23
W Elektronicznych Kartach Specjalizacyjnych (EKS) prowadzonych w ramach Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) – wdrożono uproszczenia procesu ewidencjonowania dyżurów zrealizowanych przez lekarzy i lekarzy dentystów w ramach szkolenia specjalizacyjnego oraz ich zaliczania przez kierownika specjalizacji/stażu.

Zmiany dotyczą dodawania w EKS informacji na temat dyżurów. Dotychczasową formę ewidencjonowania tych elementów kształcenia specjalizacyjnego zamieniono na tabelę.

Ponadto kierownik specjalizacji/stażu zyskał możliwość zbiorczej akceptacji dyżurów wprowadzonych przez lekarza lub lekarza dentystę w danym roku kształcenia specjalizacyjnego.

Szczegółowy tryb postępowania dla lekarzy i lekarzy dentystów opisany jest w:

Podręczniku Użytkownika - Obsługa EKS - Dodanie informacji o zrealizowanych dyżurach medycznych (otworzy się w nowej karcie).

Natomiast dla osób pełniących rolę kierownika specjalizacji/kierownika stażu w:

Podręczniku Użytkownika - Obsługa EKS - Akceptacja zrealizowanych dyżurów medycznych (otworzy się w nowej karcie).

Dotychczas wprowadzone przez lekarzy i lekarzy dentystów w SMK dyżury medyczne są obecnie prezentowane w nowej formie – tabeli.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami wszystkie kursy odbywane w ramach szkolenia specjalizacyjnego, w tym kurs ze zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego, prawa medycznego oraz kurs wprowadzający mogą być ewidencjonowane wyłącznie w sekcji „Kursy specjalizacyjne”.

Ze względu na fakt, że przed wprowadzonymi zmianami niektóre osoby wpisały ten sam kurs zarówno w sekcji „Kurs specjalizacyjny wprowadzający”, „Kursy z zakresu zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego, prawa medycznego” jak również w sekcji „Kursy specjalizacyjne”, po przeprowadzonej migracji dany kurs może występować w EKS więcej niż jeden raz. Niemniej jednak osoba specjalizująca się ma możliwość indywidualnego usunięcia tych samych kursów.