Warmińsko – Mazurski OW NFZ: ceny oczekiwane w konkursach stomatologicznych

ms
20-01-2020, 08:09
Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował o cenach oczekiwanych w postępowaniach konkursowych ogłoszonych 15 stycznia 2020 r.

07.0000.218.02 świadczenia ogólnostomatologiczne, cena oczekiwana 1,10 zł
07.0000.213.02 świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży, cena oczekiwana 1,20 zł
07.0000.221.02 świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia cena oczekiwana 1,10
07.0000.217.02 świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki, cena oczekiwana 1,50
07.1850.118.03 świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej, cena oczekiwana 740,00 zł