MZ: projekt o wynagrodzeniu zasadniczym lekarzy stażystów na etapie konsultacji

PAP/smn
16-01-2020, 14:28
Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia o wysokości wynagrodzenia zasadniczego lekarzy stażystów. Od 1 stycznia do 31 marca br. ma ono wynieść 2,6 tys. zł brutto, a od 1 kwietnia - 2,7 tys.

Chodzi o projekt rozporządzenie ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu wskazano, że wydanie rozporządzenia przyczyni się do realizacji przepisów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego stażystów ma wynieść 2,6 tys. zł brutto od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. W OSR wskazano, że biorąc pod uwagę dostępne środki finansowe i uwzględniając charakter wykonywanego zawodu, proponuje się kolejne zwiększenie wynagrodzenia lekarzy stażystów do 2,7 tys. zł brutto od 1 kwietnia 2020 r.

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl